FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्राबिधिक प्रस्ताव स्विकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/06/2021 - 14:34 PDF icon aratihk paratab.pdf

बाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७७/७८ 05/18/2021 - 11:42

प्राबिधिक प्रस्ताव स्विकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 05/09/2021 - 13:58

बाेलपत्र सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 03/17/2021 - 15:45

E-BID प्रस्ताप आह्ववानकाे सुचना

७७/७८ 03/16/2021 - 20:12

व्यत्तिगत घटना दर्तालाइ डिजिटाइजेशन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/08/2021 - 12:18 PDF icon Digilization.pdf

शिलबन्दी दरभाउ E-BID प्रस्तापआह्ववानकाे सुचना

७७/७८ 01/05/2021 - 13:02

बाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७७/७८ 01/05/2021 - 12:50

शिलबन्दी दरभाउ प्रस्तापकाे आह्ववानकाे सुचना

७७/७८ 12/29/2020 - 12:23 PDF icon sealed .pdf

अौषधि खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउ आह्ववाकाे सुचना

७७/७८ 12/29/2020 - 12:20 PDF icon madicine.pdf

Pages